اریا وب جوان

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با اعطای نماد تجارت الکترونیکی هویت صاحب و محل فعالیت کسب و کارهای اینترنتی را احراز می‌نماید. مسئولیت صحت فعالیت کسب و کار اینترنتی و کلیه محتوای منتشر شده در وب سایت بر عهده صاحب کسب و کار اینترنتی می باشد. دارنده نماد تجارت الکترونیکی، تحت نظارت دستگاه های مسئول، ملزم به رعایت قوانین و مقررات مندرج در تعهدنامه نماد می باشد.

 

دریافت اینماد(مجوز پرداخت) 

همراه پسوند
آدرس شامل تمامی بخش ها(ضروری)
به نام خود باشد
به نام خود باشد
این مبلغ شامل هزینه مصوب و شامل هزینه پیامک ها شامل هزینه پست پیشتاز میشود و …