اریا وب جوان

طراحی سایت شخصی و پایه

bg004

طراحی سایت اختصاصی(مناسب برای سایت های پایه – استارتاپی – ویترینی – نمونه کار – خبری) شروع حرفه ای سیستم مدیریت: اریا پرو  ثبت دامنه دلخواه ( IR,Com ) میزبانی وب ابری داخل ایران طراحی اختصاصی UI.UIX سئو و بهینه سازی وب سیستم امنیت سطح1 پشتیبانی : سطح 2  پشتیبانی فنی 6 ماهه سئو : […]

طراحی سایت آموزشگاه و موسسات

bg006

طراحی سایت حرفه ای (مناسب سایت های شرکتی – آموزشی – آموزشگاهی و موسسات ) شروع حرفه ای سیستم مدیریت: اریا پرو  ثبت دامنه دلخواه ( IR,Com ) میزبانی وب ابری داخل ایران طراحی اختصاصی UI.UIX سئو و بهینه سازی وب سیستم امنیت سطح1 پشتیبانی : سطح 2  پشتیبانی فنی 6 ماهه سئو : پایه […]

شرکتی – آموزشگاهی …

access limited customer to product vvkamrs

طراحی سایت حرفه ای (مناسب سایت های شرکتی – آموزشی – آموزشگاهی و موسسات ) شروع حرفه ای سیستم مدیریت: اریا پرو  ثبت دامنه دلخواه ( IR,Com ) میزبانی وب ابری داخل ایران طراحی اختصاصی UI.UIX سئو و بهینه سازی وب سیستم امنیت سطح1 پشتیبانی : سطح 2  پشتیبانی فنی 6 ماهه سئو : پایه […]

طراحی سایت فروشگاهی

01 04 1024x601 1

طراحی سایت فروشگاهی شروع حرفه ای سیستم مدیریت: اریا پرو  ثبت دامنه دلخواه ( IR,Com ) میزبانی وب ابری داخل ایران طراحی اختصاصی UI.UIX سئو و بهینه سازی وب پشتیبانی : سطح 2  سئو : پایه قیمت : 5 میلیون تومان   پرداخت نیمی از مبلغ و شروع پروژه شروع قدرتمند سیستم مدیریت: اریا پرو  […]