اریا وب جوان اریا وب جوان اریا وب جوان اریا وب جوان اریا وب جوان

پشتیبانی سایت وردپرس

پشتیبانی پایه ۱رایگان

سفارش دهید
  • پرسش و پاسخ از طریق سیستم پشتیبانی و راهنمایی

پشتیبانی پایه ۲ویژه سایت های طراحی شده اریا وب جوانرایگان

سفارش دهید

پرسش و پاسخ از طریق سیستم پشتیبانی
ارسال گزارش و اطلاعیه ها مربوط به امنیت جهت بروز رسانی قالب و افزونه

پشتیبانی سطح۲قیمت به صورت ماهانه۱۵هزار تومان

سفارش دهید

بروزرسانی هسته، قالب وافزونه های وردپرس زمان دار*
زمان پاسخگویی اولیه حداکثر ۴ ساعت
( در ساعات اداری )
افزایش امنیت وردپرس اولیه زمان دار
افزایش سرعت سایت اولیه زمان دار
بررسی روزانه Uptime بودن سرور
پرسش و پاسخ از طریق سیستم پشتیبانی
بک آپ گیری هفتگی

پشتیبانی سطح۳ویژه سایت های طراحی شده اریا وب جوانرایگان

سفارش دهید

بروزرسانی هسته، قالب وافزونه های وردپرس
اعمال تغییرات شامل نصب و تنظیم افزونه ها و تغییر در ظاهر و چیدمان صفحات
زمان انجام کار حداکثر ۲ ساعت
افزایش امنیت وردپرس اولیه زمان دار*
بک آپ گیری هفتگی
پرسش و پاسخ از سیستم پشتیبانی
زمان پاسخگویی اولیه حداکثر ۳ ساعت
( در ساعات اداری )
بررسی روزانه Uptime بودن سرور
افزایش سرعت سایت اولیه زمان دار*

پشتیبانی اختصاصی متوسطقیمت به صورت ماهانه۳۵هزار تومان

سفارش دهید

شامل پشتیبانی اختصاصی پایه
افزایش سئو سایت در ماه زمان دار*
استمرار امنیتی محتوا-قالب و سرعت در طول این پشتیبانی

پشتیبانی اختصاصی سطح بالاویژه سایت های طراحی شده اریا وب جوان و درخواستی مشتریان-هزینه اولیه ۱۰۰هزار تومان۶۰ هزارتومان در ماه

سفارش دهید

افزایش رنک گوگل-اتصال به cdn و ssl
استمرار سئو در طول پشتیبانی و ارسال گزارش عملکردی سئو
شامل پشتیبانی اختصاصی متوسط

پشتیبانی ویژهقیمت به صورت ماهانهدرخواست دهید

درخواست دهید

درخواست دهید