آموزش دفاع شخصی و رزمی

نمونه کار توضیحات

طراحی این سایت بر عهده اریا وب جوان بوده است. 

ولی به دلایل زیر لینک زنده این سایت در سایت قرار نگرفته است چراکه ممکن است :

  • 1-سایت مذکور از پشتیبانی خارج شده باشد یا تغییر پشتیبانی داده باشد.
  • 2-هاست یا دامنه سایت توسط مشتری منقضی شده باشد.
  • 3- سایت مورد شاید تغییر دامنه داده باشد.