اریا وب جوان اریا وب جوان اریا وب جوان اریا وب جوان اریا وب جوان

امید مجیدی

توسعه دهنده-امنیت وب-مدرس وردپرس

تحصیلات
کارشناسی مهندسی کامپیوتر / گرایش معماری سیستم های کامپیوتری و مهندسی نرم افزار /دانشگاه صنعتی سیرجان

اطلاعات بیشتر