طراحی سایت

با شما همراهیم با هر قیمتی که نیاز دارید

تجربه در زمینه طراحی سایت و تجارت الکترونیک در کنار بکار گیری نیروهای متخصص،مکمل ما در تحقق آنچه که یک وب سایت کامل و بدون نقص نیاز دارد بوده است، ما معتقدیم موارد زیر شیرازه ی یک طراحی بدون نقص در وب وان را رقم می زنند که همواره سعی شده در کنار ارائه کیفیتی مثال زدنی هزینه ها تا حد ممکن در حداقل باشند.

پروژه های تحت وب

تیم طراحی و پشتیبانی پارسیان پورتال در حال حاضر فعالیت خود را بر روی طراحی سایت و بهینه سازی وب سایت های طراحی شده متمرکز کرده است

خدمات میزبانی وب

این بخش از خدمات تنها مختص مشتریان اریا وب جوان می باشد. ارائه سرویس های میزبانی وب ویژه می تواند تاثیر مستقیم روی امنیت و سرعت باز شدن وب سایت داشته باشد

پشتیبانی

پشتیبانی و همراهی در بروزرسانی وب سایت مهمترین اقدام بعد از اتمام فاز طراحی است. در صورتی که این بخش بدرستی مدیریت شود نتیجه نهایی حاصل می شود

شخصیاز 500 تا 1500 هزار تومانپایه

سفارش
 • ۱- استفاده از زبان برنامه نویسی ، php ، html 5 ، css 3 ، js در طراحی سایت
 • ۲- طراحی منو ( امکان ایجاد منو و زیر منو )
 • ۳- اسلایدر تصاویر در صفحه اصلی
 • ۴- سیستم ورود و ثبت کاربران ( لاگین به سایت )
 • ۵- مدیریت کاربران
 • ۶- خبر خوان ( RSS )
 • ۷- اخبار ثابت / اخبار روان / اخبار خطی در سایت
 • ۸- مدیریت اخبار سایت
 • ۹- استفاده از ویرایشگر حرفه ای برای تولید محتوا و اخبار در سایت
 • ۱۰ – پشتیبانی ویرایشگر از زبان برنامه نویسی html 5
 • ۱۱- مدیریت مطالب سایت / مجموعه مطالب ( شاخه ها )
 • ۱۲- سیستم کامنت گذاری و نظر دهی برای مطالب سایت
 • ۱۳- نمایش مطالب سایت به کروسل
 • ۱۴- ایجاد ایمیل شرکتی به تعداد نامحدود با فضای نامحدود
 • ۱۵- ایجاد صفحات ۱- تماس با ما ۲- درباره ما
 • ۱۶- نمایش تاریخ در سایت ( تقویم شمسی ، قمری ، میلادی به همراه ساعت
 • ۱۷- ایجاد نقشه سایت
 • ۱۸- جستجو در سایت
 • ۱۹- نمایشگر نمایش صفحات دیده شده از سایت
 • ۲۰- ایجاد گالری معمولی تصاویر و مدیریت منظم ان ( مدیریت بسیار آسان )
 • ۲۱ – ایجاد مطالب مرتبط در زیر هر مطلب از سایت
 • ۲۲ – امکان تگ گذاری و برچسب گذاری مطالب
 • ۲۳- امکان ایجاد فیلد های خاص بر مطالب
 • ۲۴ – ایجاد گالری تصاویر برای هر مطلب مدنظر

شخصیساده - امکانات پایه500

سفارش
 • ۱- استفاده از زبان برنامه نویسی ، php ، html 5 ، css 3 ، js در طراحی سایت
 • ۲- طراحی منو ( امکان ایجاد منو و زیر منو )
 • ۳- اسلایدر تصاویر در صفحه اصلی
 • ۴- سیستم ورود و ثبت کاربران ( لاگین به سایت )
 • ۵- مدیریت کاربران
 • ۶- خبر خوان ( RSS )
 • ۷- اخبار ثابت / اخبار روان / اخبار خطی در سایت
 • ۸- مدیریت اخبار سایت
 • ۹- استفاده از ویرایشگر حرفه ای برای تولید محتوا و اخبار در سایت
 • ۱۰ – پشتیبانی ویرایشگر از زبان برنامه نویسی html 5
 • ۱۱- مدیریت مطالب سایت / مجموعه مطالب ( شاخه ها )
 • ۱۲- سیستم کامنت گذاری و نظر دهی برای مطالب سایت
 • ۱۳- نمایش مطالب سایت به کروسل
 • ۱۴- ایجاد ایمیل شرکتی به تعداد نامحدود با فضای نامحدود
 • ۱۵- ایجاد صفحات ۱- تماس با ما ۲- درباره ما
 • ۱۶- نمایش تاریخ در سایت ( تقویم شمسی ، قمری ، میلادی به همراه ساعت
 • ۱۷- ایجاد نقشه سایت
 • ۱۸- جستجو در سایت
 • ۱۹- نمایشگر نمایش صفحات دیده شده از سایت
 • ۲۰- ایجاد گالری معمولی تصاویر و مدیریت منظم ان ( مدیریت بسیار آسان )
 • ۲۱ – ایجاد مطالب مرتبط در زیر هر مطلب از سایت
 • ۲۲ – امکان تگ گذاری و برچسب گذاری مطالب
 • ۲۳- امکان ایجاد فیلد های خاص بر مطالب
 • ۲۴ – ایجاد گالری تصاویر برای هر مطلب مدنظر

شخصیساده - امکانات پایه500

سفارش
 • ۱- استفاده از زبان برنامه نویسی ، php ، html 5 ، css 3 ، js در طراحی سایت
 • ۲- طراحی منو ( امکان ایجاد منو و زیر منو )
 • ۳- اسلایدر تصاویر در صفحه اصلی
 • ۴- سیستم ورود و ثبت کاربران ( لاگین به سایت )
 • ۵- مدیریت کاربران
 • ۶- خبر خوان ( RSS )
 • ۷- اخبار ثابت / اخبار روان / اخبار خطی در سایت
 • ۸- مدیریت اخبار سایت
 • ۹- استفاده از ویرایشگر حرفه ای برای تولید محتوا و اخبار در سایت
 • ۱۰ – پشتیبانی ویرایشگر از زبان برنامه نویسی html 5
 • ۱۱- مدیریت مطالب سایت / مجموعه مطالب ( شاخه ها )
 • ۱۲- سیستم کامنت گذاری و نظر دهی برای مطالب سایت
 • ۱۳- نمایش مطالب سایت به کروسل
 • ۱۴- ایجاد ایمیل شرکتی به تعداد نامحدود با فضای نامحدود
 • ۱۵- ایجاد صفحات ۱- تماس با ما ۲- درباره ما
 • ۱۶- نمایش تاریخ در سایت ( تقویم شمسی ، قمری ، میلادی به همراه ساعت
 • ۱۷- ایجاد نقشه سایت
 • ۱۸- جستجو در سایت
 • ۱۹- نمایشگر نمایش صفحات دیده شده از سایت
 • ۲۰- ایجاد گالری معمولی تصاویر و مدیریت منظم ان ( مدیریت بسیار آسان )
 • ۲۱ – ایجاد مطالب مرتبط در زیر هر مطلب از سایت
 • ۲۲ – امکان تگ گذاری و برچسب گذاری مطالب
 • ۲۳- امکان ایجاد فیلد های خاص بر مطالب
 • ۲۴ – ایجاد گالری تصاویر برای هر مطلب مدنظر

شخصیساده - امکانات پایه500

سفارش
 • ۱- استفاده از زبان برنامه نویسی ، php ، html 5 ، css 3 ، js در طراحی سایت
 • ۲- طراحی منو ( امکان ایجاد منو و زیر منو )
 • ۳- اسلایدر تصاویر در صفحه اصلی
 • ۴- سیستم ورود و ثبت کاربران ( لاگین به سایت )
 • ۵- مدیریت کاربران
 • ۶- خبر خوان ( RSS )
 • ۷- اخبار ثابت / اخبار روان / اخبار خطی در سایت
 • ۸- مدیریت اخبار سایت
 • ۹- استفاده از ویرایشگر حرفه ای برای تولید محتوا و اخبار در سایت
 • ۱۰ – پشتیبانی ویرایشگر از زبان برنامه نویسی html 5
 • ۱۱- مدیریت مطالب سایت / مجموعه مطالب ( شاخه ها )
 • ۱۲- سیستم کامنت گذاری و نظر دهی برای مطالب سایت
 • ۱۳- نمایش مطالب سایت به کروسل
 • ۱۴- ایجاد ایمیل شرکتی به تعداد نامحدود با فضای نامحدود
 • ۱۵- ایجاد صفحات ۱- تماس با ما ۲- درباره ما
 • ۱۶- نمایش تاریخ در سایت ( تقویم شمسی ، قمری ، میلادی به همراه ساعت
 • ۱۷- ایجاد نقشه سایت
 • ۱۸- جستجو در سایت
 • ۱۹- نمایشگر نمایش صفحات دیده شده از سایت
 • ۲۰- ایجاد گالری معمولی تصاویر و مدیریت منظم ان ( مدیریت بسیار آسان )
 • ۲۱ – ایجاد مطالب مرتبط در زیر هر مطلب از سایت
 • ۲۲ – امکان تگ گذاری و برچسب گذاری مطالب
 • ۲۳- امکان ایجاد فیلد های خاص بر مطالب
 • ۲۴ – ایجاد گالری تصاویر برای هر مطلب مدنظر