اریا وب جوان

بهینه سازی دیتابیس

افزایش بهره وری سایت

 • بررسی کیفی و تبدیل به دیتابیس جدید
 • افزایش امنیت دیتابیس
 • حذف دیتاها هرز
 • افزایش سرعت
 • کاهش حجم
میلیون تومان 3

افزایش امنیت

قالب ها و ماژول ها و هاست و ...

 • بررسی کیفی قالب و افزونه ها و بروز رسانی
 • ویروس یابی و بررسی بدکدرها
 • مشاوره در خصوص بررسی بعدی امنیت
 • راه های ورود و جلوگیری از اسپم
 • دسترسی
میلیون تومان 3

افزایش سرعت

هرآنچه مربوط به سریع شدن سایت شما شود.

 • بررسی راه های امنیتی و بهینه سازی
 • ماژول های مهم و کاربردی
 • حذف دیتاها هرز
 • بهینه سسازی عکس ها
 • اتصالات پرسرعت هاست/شبکه توزیع محتوا
میلیون تومان 5